Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Komunikat Rady Rodziców w sprawie ubezpieczenia dzieci.

(Zam: 04.09.2019 r., godz. 09.59)
Szanowni Państwo,
W roku 2019/2020 Rada Rodziców wybrała ubezpieczenie NNW w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Compensa.
Wszelkimi formalnościami w przypadku likwidacji szkody będzie się zajmować bezpośrednio Kancelaria Brokerska Modus, która będzie reprezentować poszkodowanego. Wszystkie dane kontaktowe, procedura zgłaszania szkód oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce ubezpieczenie.
Składka na ubezpieczenie wynosi 50 zł. Polisa obowiązuje od 1 września 2019 roku.
Oferta została rozszerzona wg zgłaszanych przez Państwa potrzeb m.in. uszkodzenie okularów korekcyjnych, zwrot kosztów operacji plastycznych, czy jednorazowe świadczenie ,
w przypadku wystąpienia szkody, nawet jeśli nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ostateczną decyzję odnośnie ubezpieczenia proszę podjąć do końca września.
Dla Państwa wygody Compensa uruchomiła możliwość składania deklaracji oraz uiszczania
opłaty poprzez stronę internetową :
https://szkola.compensa.pl Hasło do oferty ubezpieczenia: 476007
Jeśli nie dokonają Państwo zakupu polisy poprzez stronę internetową podczas pierwszego zebrania we wrześniu będzie możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej i opłacenia
składki.
Deklaracje pisemne należy złożyć najpóźniej do końca września.

Statystyka strony

Strona oglądana: 281 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Agnieszka Strzelecka, data: 04.09.2019 r., godz. 08.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 04.09.2019 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 04.09.2019 r., godz. 09.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2019 r., godz. 09.59Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.