Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

BĘDĄC WIDOCZNYM - JESTEŚ BEZPIECZNY

(Zam: 17.12.2021 r., godz. 08.05)
Aspirant sztabowy Sylwia Borzymek i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają Uczniów Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce do udziału w konkursie plastycznym „BĘDĄC WIDOCZNYM - JESTEŚ BEZPIECZNY”
Uczestnik Konkursu tworzy pracę plastyczną pt. BĘDĄC WIDOCZNYM - JESTEŚ BEZPIECZNY obrazującą konieczność używania przez dzieci i młodzież szkolną elementów odblaskowych (kamizelek, zawieszek, opasek itp.) w celu unikania zagrożeń na drodze.
• technika wykonania pracy - rysowanie kredkami, malowanie pastelami, farbami, kolaż, techniki mieszane (np. farby
i kredki) z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających,
• format pracy – dowolny,
• praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez Ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana, podpisana imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie,
• na prace czekamy do . Przynosimy je do szkoły i przekazujemy do swojego Wychowawcy.
Konkurs obejmuje trzy grupy wiekowe:
I grupa – uczniowie klas I-III, każdy uczeń, który weźmie udział w Konkursie otrzyma upominek odblaskowy oraz przyznane zostaną nagrody za najlepsze prace.
II grupa – uczniowie klas IV –VI,
III grupa - uczniowie klas VII- VIII

UWAGA! Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie pracy na stronie Urzędu Gminy w Dąbrówce, na stronie KPP Wołomin i KSP.
Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu w zakresie oceny prac w kategoriach wiekowych.

Foto
Plakat

Statystyka strony

Strona oglądana: 252 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 17.12.2021 r., godz. 08.05
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 17.12.2021 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.12.2021 r., godz. 09.28Stanisław WójcikEdycja strony
17.12.2021 r., godz. 09.18Stanisław WójcikEdycja strony
17.12.2021 r., godz. 08.05Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.