Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja o zebraniu z rodzicami.

Uprzejmie informuję, że spotkania klasowe wychowawców z rodzicami odbędą się w dniu 17.09.2015 r (tj. czwartek) o godzinie 17.00 w salach lekcyjnych. Będą to jedynie spotkania klasowe.
Na spotkaniach tych wychowawcy m. in. zapoznają rodziców:
• ze zmianami w dokumentach szkoły, w tym zmianami w systemie oceniania,
• zasadami bhp uczniów w szkole i poza szkołą,
• kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych,
• planami klasowych wycieczek edukacyjnych.
Ponadto:
• uzupełnią wybory rad oddziałowych,
• ustalą klasowe programy wychowawcze i profilaktyczne,
• wspólnie z rodzicami wypracują koncepcję pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 i lata 2015-2020 (rozbudowa szkoły),
• ustalą wizję i misję szkoły,
• omówią inne bieżące sprawy i sprawy które uznają za ważne.Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1545 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 09.09.2015 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 09.09.2015 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 09.09.2015 r., godz. 10.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2015 r., godz. 10.00Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.