Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Propozycja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/21

Prosimy o zapoznanie się z propozycją programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2020/21 przygotowaną przez Radę Pedagogiczną. Został on opracowany w oparciu o:
- podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa,
- priorytety wychowawcze szkoły, ustalone na rok szkolny 2020/21,
- wnioski i rekomendacje do pracy z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/20,
- diagnozę potrzeb uczniów w związku z pandemią i zdalnym nauczaniem.
Program wychowawczo – profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w każdym roku szkolnym do 30 września.
Propozycja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/21 znajduje się w plikach szkoły w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty 2020/21 oraz została przesłana do Prezydium Rady Rodziców.
Dyrekcja Szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 785 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 17.09.2020 r., godz. 13.11
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 17.09.2020 r., godz. 13.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2020 r., godz. 13.11Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.