Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Powrót do zdalnego nauczania we wszystkich klasach szkoły od dnia 22.03.2021 r

Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkoły będą uczyli się zdalnie Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Wychowawcy opracują i prześlą uczniom plany lekcji zdalnych.
W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, może być zorganizowana opieka świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców skierowany do szkoły na adres mailowy dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl lub złożony w sekretariacie szkoły.
Dla uczniom klas ósmych utrzymane są konsultacje indywidualne lub w małych grupach w ustalonych wcześniej terminach.
Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są zdalnie, w pełnym wymiarze, chyba że istnieją uzasadnione przesłanki do spotkań w szkole w małych grupach (do 5 osób) lub indywidualnie (rewalidacja).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.
Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 726 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 22.03.2021 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 22.03.2021 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2021 r., godz. 10.52Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.