Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

FERIE ZIMOWE w szkole 2014 r.

Podczas ferii w szkole będą organizowane w niektóre dni w godzinach 9.00 do 13.00 zajęcia sportowo-rekreacyjne pod nadzorem nauczycieli w-f. w dużej sali gimnastycznej szkoły. Wejście od strony dużej sali gimnastycznej. Pozostałe wejścia do szkoły będą zamknięte ze względu na prowadzony remont w pozostałej części szkoły.


Uczniowie zobowiązani są do przyniesienia obuwia na zmianę i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom dyżurujących nauczycieli.

Uczniowie na zajęcia przychodzą za wiedzą i zgodą rodziców*.

Uczniowie będą mogli pograć w tenisa stołowego, koszykówkę, siatkówkę, piłkę halową, piłkę ręczną, unihokeja, warcaby, szachy, gry planszowe.

Dyżury nauczycieli:

I tydzień

Poniedziałek 17.02. godzina 9.00 – 13.00 – p. Bartosz Wójcik

Wtorek 18.02 godzina 9.00 – 13.00 – p. Bartosz Wójcik

Środa 19.02 godzina 9.00 – 13.00 – p. Bartosz Wójcik

II tydzień

Wtorek 25.02 godzina 9.00 – 13.00 – p. Barbara Siwińska

Czwartek 27.02. godzina 9.00 – 13.00 - p. Barbara Siwińska


*Wzór zgody rodziców na udział w zajęciach(do pobrania u wychowawców, w kancelarii, www.spwd.dabrowka.net.pl)
……………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………….
ucznia klasy ………w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w dniu ….…02.2014 r. w godzinach od……. do ………. Jednocześnie oświadczam, że dziecko wraca samodzielnie do domu / zostanie odebrane przeze mnie po zajęciach o godzinie …………*

…………………………………………….. ………………………………
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów) (telefon kontaktowy)
* niepotrzebne skreślić

Statystyka strony

Strona oglądana: 1710 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 13.02.2014 r., godz. 09.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 13.02.2014 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 13.02.2014 r., godz. 09.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.02.2014 r., godz. 09.40Stanisław WójcikEdycja strony
13.02.2014 r., godz. 09.18Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.