Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Okno

08.04.2019 r.

EGZAMINY

10,11,12 kwietnia 2019 r. Egzamin Gimnazjalny (środa, czwartek, piątek) –- są to dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas I – VIII. 15,16,17 kwietnia 2019 r. Egzamin Ósmoklasisty (poniedziałek, wtorek, środa) –- są to dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas I – VII i III gim.
Więcej

Ikona
Numer rachunku bankowego konta Rady Rodziców:
94 89310003 0120 8117 4000 0001

14.04.2019 r., godz. 13.56
"Wielkanocna pisanka"

Ikona

9 kwietnia 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Wielkanocna pisanka” adresowanego do uczniów klas I – III naszej szkoły. Celem konkursu było rozwijanie twórczej aktywności dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych przez najmłodszych.
Więcej...


 
Ikona

W dniu 14.03.2019r. w szkolnej bibliotece odbyło się Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych. Starsi koledzy i koleżanki z klasy IVC przygotowali na tę okazję krótką część artystyczną, w której zaprezentowali znane wszystkim utwory Jana Brzechwy oraz przedstawili zmartwienia i prośby książki.
Więcej...


 

18.03.2019 r., godz. 12.12
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”,

Ikona

W dniu 8 marca 2019 r. zrealizowaliśmy projekt w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, którą organizują: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, jak i Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.
Więcej...


 

18.03.2019 r., godz. 09.02
Sukces naszej uczennicy

Ikona

4 marca 2019r. w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły się gminne eliminacje do konkursu „Wygraj Szansę”. Jest to ogólnopolski program dydaktyczno-kulturalny w ramach programu „Trzeźwość na co dzień” dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej.
Więcej...


 

14.03.2019 r., godz. 09.36
W Pracowni Ceramiki w Mostówce.

Ikona

13 marca uczniowie klas I i klasy III wraz z opiekunami odwiedzili Pracownię Ceramiki w Mostówce, aby uczestniczyć w warsztatach wielkanocnych.
Więcej...


 
Ikona

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (tj. miejscowości: Dąbrówka, Dręszew, Chajęty, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów i Stanisławów), proszeni są o zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w terminie od 19.02. 2018. – 28.02.2018r.
Więcej...


 

Statystyka strony

Strona oglądana: 976059 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.