Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Okno

30.03.2015 r.

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, Spokojnych,
Pełnych Rodzinnego Ciepła
i
Radości Świąt Wielkanocnych
życzy
Społeczność szkolna

Więcej

Ikona
Numer rachunku bankowego konta Rady Rodziców:
94 89310003 0120 8117 4000 0001
Ikona

Dnia 14 kwietnia 2015 r. uczniowie klas pierwszych utrwalali zasady grzecznych zachowań. Pedagog Beata Michalik z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołominie, w każdej klasie przeprowadziła zajęcia z wykorzystaniem tekstu "Baśń o grzecznym rycerzu". Więcej...


 
Ikona

W dniu 09.04.2015r. zuchy z naszej szkoły, pragnąc uczcić kościelny Rok Życia Konsekrowanego, odbyły wycieczkę do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej i Klasztoru Sióstr Loretanek w Loretto koło Kamieńczyka. Wycieczka była uwieńczeniem ostatnich zbiórek zuchowych poświęconych zdobywanej sprawności zespołowej „Benedyktynki / Benedyktyna”. Więcej...


 
Ikona

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są dzieci urodzone w 2009 r. oraz urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. i zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez rodziców /prawnych opiekunów. Wypełnione i podpisane zgłoszenie dziecka do szkoły należało złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 4 kwietnia 2015r. Na tablicy ogłoszeń w szkole znajduje się lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej
Więcej...


 
Ikona

Na zebraniu z rodzicami w dniu 24 marca br. pani nadkomisarz omówiła sprawę „Cyberprzemocy w sieci” oraz zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem poruszania się po drogach publicznych pieszych i rowerzystów.
Więcej...


 
Ikona

Dnia 19.03.2015r w Gminnym Centrum Kultury odbył się lokalny 38 Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” w którym wzięło udział 6 uczniów naszej szkoły. W kategorii klas 0-III- Natalia Jankowska, Maria Młynarska, Kacper Wilkowski. W kategorii klas IV-VI Zuzanna Rurarz, Zuzanna Parzydło, Łucja Rasińska. Więcej...


 
Ikona

Pod tym tytułem, w piątek 20 marca br. w naszej szkole odbyło się symboliczne powitanie wiosny. Na apelu szkolnym uczniowie klas pierwszych pod opieką wychowawców; tj. p. Anny Pietrzak, p. Marzeny Przybysz i p. Agnieszki Malinowskiej, zaprezentowali przedstawienie promujące zdrowy styl życia.
Więcej...


 

Statystyka strony

Strona oglądana: 602025 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.