Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Okno

13.02.2019 r.

Informacja w sprawie naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (tj. miejscowości: Dąbrówka, Dręszew, Chajęty, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów i Stanisławów), proszeni są o zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w terminie od 19.02. 2018. – 28.02.2018r.
Więcej

Ikona
Numer rachunku bankowego konta Rady Rodziców:
94 89310003 0120 8117 4000 0001

29.01.2019 r., godz. 19.30
Zaproszenie do udziału w projekcie

Ikona

Gmina Dąbrówka otrzymała Grant w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Więcej...


 

24.01.2019 r., godz. 16.50
FERIE ZIMOWE w szkole

Ikona

Podczas ferii w szkole będą organizowane w niektóre dni zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klas 1-8 i oddziałów gimnazjalnych w postaci gier i zabaw.Uczniowie zobowiązani są do przyniesienia obuwia na zmianę i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom dyżurujących nauczycieli. Wejście do szkoły od strony dużej sali gimnastycznej lub hali sportowej.
Więcej...


 

19.01.2019 r., godz. 15.31
Informacja o terminie zebrania z rodzicami

Ikona

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rocznym planem pracy szkoły, w dniu 22.01.2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami z następującym porządkiem:

Więcej...


 
Ikona

Zainteresowani treściami i działaniami związanymi z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę postanowiliśmy pogłębić wiedzę na temat swojej małej ojczyzny. Dużą zachętą do podjęcia takiego działania były zaprezentowane przez naszą Panią foldery o swojej miejscowości wykonane kilka lat temu przez ówczesnych uczniów klas młodszych.
Więcej...


 
Brak ikony

Zmianie ulegnie godzina odjazdu autokaru szkolnego nr 1 na trasie: Dąbrówka - Karpin - Trojany- Wszebory - Karolew - Dąbrówka - odjazd od dnia 18.01.19r. o godz. 15.50 (wcześniej była godz. 15.35). Proszę o przekazanie informacji uczniom. Centrum Usług Wspólnych Więcej...


 

16.01.2019 r., godz. 14.23
Informacja o korekcie odjazdu autobusów.

Ikona

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17.01.2019 r. obowiązuje pierwotny rozkład jazdy dla kursów Dąbrówka – Lasków odjazd 13.10 (było 12.50), Dąbrówka – Lasków – Wszebory – Karolew – Trojany – Dąbrówka odjazd o godzinie 14.00 (było 13.45). Zmiany te wynikają z oddania do użytku mostu w Dąbrówce.
Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce
Więcej...


 

Statystyka strony

Strona oglądana: 968215 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.