Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Archiwum aktualności

Ustawienia

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Dwie ważne uroczystości.
(Zam: 18.10.2018 r., godz. 13.27)

Dnia 12 października w naszej szkole odbyło się uroczyste nadanie hali sportowej imienia Cichociemnych. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości:

Informacja dla rodziców i uczniów w sprawie nowego terminu zebrania z rodzicami.
(Zam: 13.09.2018 r., godz. 07.29)

Uprzejmie informuję, że zebranie z rodzicami przełożone jest z dnia 18.09.2018 r. na dzień 25.09.2018 r.( wtorek) godz. 17.00. Powodem zmiany terminu spotkania jest absencja chorobowa kilku wychowawców. Joanna Jackowska wicedyrektor

Informacja dotycząca płatności za obiady
(Zam: 11.09.2018 r., godz. 13.06)

Uprzejmie informuję, że za miesiąc wrzesień opłata za obiady wynosi 45 zł (18 dni x 2,50 zł = 45 zł). W przypadku powiatowej karty dużej rodziny (ulga 50%) opłata wynosi 22,50 zł. Wszystkie wpłaty muszą być dokonywane z góry do 10 dnia każdego miesiąca, natomiast odliczenia wszelkich nieobecności będą rozliczane w następnym miesiącu. Od wpłat dokonanych po terminie naliczane będą odsetki, które należy uiścić wraz z bieżącą wpłatą. Wpłaty w formie elektronicznej prosimy dokonać na rachunek: Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce ul. T Kościuszki 20 05-252 Dąbrówka 95 8931 0003 0100 8687 2040 0001 Z dopiskiem „Obiady za wrzesień 2018 r.” z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy ucznia. Hanna Królik Intendent

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019
(Zam: 02.09.2018 r., godz. 09.49)

Inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. na hali sportowej ok. godziny 9.30. Poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 08:00 w Kościele Parafialnym w Dąbrówce.

Informacja związana z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.
(Zam: 31.08.2018 r., godz. 06.36)

Uprzejmie informujemy, iż inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. na hali sportowej ok. godziny 9.30. Poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 08:00 w Kościele Parafialnym w Dąbrówce. Uczniowie mogą przyjść do kościoła z rodzicami i wówczas pozostają pod ich opieką. W przypadku zgłoszenia się do szkoły pozostają pod opieką wychowawcy. Dowożenie w dniu 03.09.2019r. (poniedziałek): Szkoła Podstawowa Chajęty 07:30 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Małopole 07:35 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Karpin 07:45 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Lasków 07:15 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Szkoła Podstawowa i oddziały gimnazjalne Dręszew, Marianów 07:35 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Oddziały gimnazjalne Karolew, Zaścienie, Wszebory, Trojany 07:05 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Ostrówek, Teodorów, Kołaków, Guzowatka, Chajęty, Małopole 07:25(przewoźnik P. Rafał Średnicki) Po spotkaniach klasowych uczniowie wrócą do domu pod opieką rodziców, samodzielnie lub autokarami szkolnymi ok. godziny 10.30.
Dyrekcja szkoły

STYPENDIA SZKOLNE W GMINIE DĄBRÓWKA na rok szkolny 2018/ 2019
(Zam: 25.08.2018 r., godz. 11.03)

Druki wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane w: • szkołach podstawowych, • Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce- (Urząd Gminy- pokój nr 15). Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. wraz z opinią dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2018 r. w CUW- (Urząd Gminy- pokój nr 15). Wszystkie informacje i potrzebne druki są w zakładce STYPENDIA SZKOLNE 2018/19

Informacja w sprawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych
(Zam: 17.08.2018 r., godz. 12.38)

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki i wybrane materiały ćwiczeniowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Będą one rozdawane uczniom sukcesywnie, w pierwszym tygodniu nauki. Podręczniki są wypożyczane na rok szkolny i pozostają własnością szkoły. Mają służyć uczniom przez trzy lata. Zasady użytkowania i postępowania w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podręcznika określa właściwy regulamin. Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dostępny jest w BIP-ie, zakładka Prawo wewnątrzszkolne/Rok szkolny 2018/2019
Joanna Jackowska
Wicedyrektor szkoły

Informacja dla rodziców przyszłych klas pierwszych
(Zam: 17.08.2018 r., godz. 11.41)

Uprzejmie informujemy, że zebranie informacyjne dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 28.08.2018 r. (wtorek) o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Na spotkaniu zostaną przedstawione niezbędne informacje i wymagania dla ucznia klasy pierwszej. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas pierwszych. Dyrekcja szkoły

Informacja o pracy sekretariatu w okresie wakacji
(Zam: 28.06.2018 r., godz. 12.04)

Sekretariat w okresie wakacyjnym jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 13:00. Tel. 29 757 80 13, 29 757 87 64 e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl Interesantów zapraszamy do sekretariatu w szkole podstawowej (wejście główne od strony tarasu). Sekretariat obsługuje zarówno oddziały gimnazjalne jak i oddziały szkoły podstawowej.

Informacja dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
(Zam: 26.06.2018 r., godz. 12.29)

Na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl zamieszczona jest rejestracja wniosków dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i gimnazjów szczególnie uzdolnionych, którzy uzdolnieni są z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, przedsiębiorczości lub z języków obcych. Wnioski składają uczniowie do 1 lipca 2018 r. – kwota na jednego ucznia wynosi 476 zł miesięcznie i jest przyznana o okres 10 m-cy. Przewidywana wartość wyniesie 4760 zł.


Statystyka strony

Strona oglądana: 8295 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.