Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

UE Code Week w naszej szkole

(Zam: 16.10.2023 r., godz. 08.02)
UE Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie (i nie tylko) państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.
Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. W tym roku Code Week odbył się już po raz jedenasty!
W naszej szkole w akcję zaangażowali się wszyscy uczniowie klas siódmych (7a, 7b i 7c), którzy na platformie code.org uczestniczyli w „Przyspieszonym kursie informatyki”. Część zadań kursu została przez nich wykonana w szkole (wprowadzenie do kursu i pierwszy moduł), natomiast nad pozostałymi modułami uczniowie mogli pracować samodzielnie w domu. Do rozwiązania zadań konieczna była znajomość najważniejszych konstrukcji programistycznych takich jak korzystanie ze zmiennych, pętli, instrukcji warunkowych oraz umiejętność tworzenia własnych funkcji.


Tomasz Rurarz

Statystyka strony

Strona oglądana: 516 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Tomasz Rurarz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 16.10.2023 r., godz. 08.02
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 16.10.2023 r., godz. 08.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2023 r., godz. 08.09Stanisław WójcikEdycja strony
16.10.2023 r., godz. 08.02Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.