Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

DEKLARACJA udziału w akcji ,,Owoce i warzywa w szkole”.

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 r szkoła bierze udział w akcji „Owoce i warzywa w szkole” skierowanej do uczniów klas 1 – 3. Każdy uczeń z tych klas może bezpłatnie otrzymać do spożycia w szkole porcję krajowych owoców i warzyw oraz naturalnych soków. Planowane dostawy są we wtorki i czwartki już od 22 września br. Proszę o wypełnienie poniższej deklaracji:
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*, do udziału w akcji „Owoce i warzywa w szkole”
syna/córki* ……………………………………………………………...….. ucznia klasy ……………………..
* niepotrzebne skreślić
…………………………………………………………
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Statystyka strony

Strona oglądana: 1600 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 04.09.2015 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 05.09.2015 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 06.09.2015 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2015 r., godz. 10.36Stanisław WójcikEdycja strony
06.09.2015 r., godz. 10.34Stanisław WójcikEdycja strony
06.09.2015 r., godz. 09.30Stanisław WójcikEdycja strony
05.09.2015 r., godz. 10.52Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.