Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Deklaracja wyboru mleka - przystąpienie do programu „Mleko w szkole”.

Deklaracja wyboru mleka - przystąpienie do programu „Mleko w szkole”.
Od 1 października br. rusza w szkole program „Mleko w szkole” finansowany przez Agencję Rynku Rolnego. Kierowany jest do wszystkich uczniów klas 1 – 6.
Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Białe mleko jest bezpłatne, a koszt kartonika mleka smakowego wynosi 21 gr. Płatne z góry u wychowawców do 20 każdego miesiąca. Za miesiąc październik opłata wynosi 2,94 zł (14 dni * 0,21 zł = 2,94 zł).

Kartonik wybranego mleka o pojemności 0,25 l dziecko będzie otrzymywało do konsumpcji w szkole trzy razy w tygodniu: poniedziałki, środy i piątki na przerwie po pierwszej lekcji tj. w godzinach 8.55 - 9.05. Zmiana wyboru smaku mleka jest możliwa w następnym miesiącu w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie deklaracji w terminie do 14 września 2015 r.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka ………………………… ucznia klasy……...
w programie „Mleko w szkole”.
Deklaruję wybór mleka:
białego*
smakowego(waniliowe, truskawkowe lub czekoladowe)*

*niepotrzebne skreślić

……….…………………….……………..
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Statystyka strony

Strona oglądana: 1571 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 04.09.2015 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 05.09.2015 r., godz. 13.08
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 06.09.2015 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2015 r., godz. 09.39Stanisław WójcikEdycja strony
05.09.2015 r., godz. 13.08Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.