Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Zaproszenie na I posiedzenie Rady Rodziców

Zaproszenie

W porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rodziców uprzejmie zapraszam na I posiedzenie Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016, które odbędzie się w dniu 15.09.2015 r.(tj. wtorek) o godzinie 19.00 w sali świetlicy szkolnej (w dawnym budynku nauczycielskim).
Porządek posiedzenia:
1. Uaktualnienie składu władz Rady Rodziców.
2. Podsumowanie pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 (przewodniczący)
3. Sprawozdanie finansowe z pracy RR za rok szkolny 2014/2015 (skarbnik).
4. Omówienie spraw bieżących.
5. Dyskusja nad programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
6. Zapoznanie z planem pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016.
7. Omówienie przygotowań do zebrania z Rodzicami w dniu 17.09.2014 r. (czwartek).
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z uwagi na ważność poruszanych spraw, proszę o niezawodne przybycie. W przypadku nie możności uczestniczenia w zebraniu, proszę o wskazanie innej osoby z Rady Oddziałowej swojej klasy.


Dyrektor szkoły

Otrzymują delegaci z klas:

1. Klasa 1a p. Paweł Skiba
2. Klasa 1b p. Agnieszka Lewandowska
3. Klasa 1c p. Dariusz Wieciech
4. Klasa 2a p. Ewa Nagrodzka - Rosa
5. Klasa 2b p. Ewelina Pakuła
6. Klasa 2c p. Monika Wojciechowska
7. Klasa 3a p. Marcin Kaczmarczyk
8. Klasa 3b p. Emila Kwas
9. Klasa 4a p. Paweł Wilkowski
10. Klasa 4b p. Alina Zalewska
11. Klasa 5a p. Anna Augustyniak
12. Klasa 5b p. Olga Szklarczyk
13. Klasa 6a p. Bogdan Zieliński
14. Klasa 6b p. Dominika Podgórna

Statystyka strony

Strona oglądana: 1657 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 07.09.2015 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 08.09.2015 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 08.09.2015 r., godz. 09.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2015 r., godz. 09.46Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.