Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce.

Zgodnie ze zmianami jakie wprowadza ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r. poz. 35) w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej podejmują:

• dzieci urodzone w 2009 r. , którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego (wzór druku – załącznik nr 1)
Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej mogą podjąć:
• dzieci urodzone w 2010 r. , które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie I lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (wzór druku – załącznik nr 2) ,
• dzieci urodzone w 2009 r., które będą kontynuować naukę w kl. I (wzór druku – załącznik nr 1) .
• dzieci urodzone w roku 2009, którym na wniosek rodziców odroczono spełniania obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015 r. (wzór druku – (wzór druku – załącznik nr 1) .

Zgłoszenia do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły na rok szkolny 2016/2017 należy dokonać w terminie od 29.02.2016 r. do 31.03.2016 r. do godziny 15.00.

Czynności poprzedzające rekrutację:
Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej od dnia 29.02.2016 r. do dnia 31.03.2016 r. do godz.15.00
Ustalenie przez dyrektora liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje – po przyjęciu do klasy pierwszej uczniów do szkoły obwodowej. 01.04.2016 r.

Uwaga:
Dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu i zamieszkałe w obwodzie szkoły tj.
w: Dąbrówce, Dręszewie, Chajętach, Karpinie, Laskowie, Małopolu, Marianowie
i Stanisławowie, po zgłoszeniu rodziców są wszystkie przyjęte do szkoły z urzędu.


Procedury rekrutacyjne stosuje się do uczniów z poza obwodu szkoły, których przyjmuje się w przypadku posiadania wolnych miejsc.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:
Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2016 r.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1516 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 29.02.2016 r., godz. 08.10
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 29.02.2016 r., godz. 16.17
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 09.03.2016 r., godz. 18.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.03.2016 r., godz. 18.50Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 17.01Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 17.00Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.58Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.53Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.51Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.44Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.38Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.36Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.35Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.21Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.20Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.19Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.18Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2016 r., godz. 16.17Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.