Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja o kiermaszu książek i możliwości dofinansowania ich zakupu.

Rada Rodziców wraz z księgarnią „Kram” organizuje kiermasz nowych podręczników szkolnych obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce.
Kiermasz odbędzie się:
• w dniu 7 czerwca br. (tj. wtorek) w godzinach 1000 - 1300 na tarasie szkolnym.
• w dniu 14 czerwca br. (tj. wtorek) w godzinach 800 - 1200 na tarasie szkolnym.
Ceny podręczników są konkurencyjne, a ponadto uzyskana 8 % prowizja od sprzedaży przeznaczona będzie na uzupełnienie księgozbioru szkolnej biblioteki, dofinansowanie Szkolnego Placu Zabaw i na zakup nagród dla uczniów.
Cena kompletu dla klasy I wynosi po korekcie 255,90 zł,
klasy II wynosi 342,50 zł, klasy III wynosi 284,50 zł.
Szczegółowy wykaz obowiązujących podręczników znajduje się na tablicy ogłoszeń.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników do klas I - III dla rodzin w których dochód miesięczny nie przekracza 351 zł na osobę netto lub dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego albo rodzina jest w trudnej sytuacji opisanej ustawą o pomocy społecznej. Druki wnioskujące o powyższą pomoc są do pobrania w kancelarii szkoły i na stronie internetowej szkoły: www.spwd.dabrowka.net.pl
Cena kompletu dla klasy: IV wynosi 386,40 zł , V wynosi 280,90 zł, VI wynosi 274,70 zł. Można dokonywać zakupu pojedynczych wybranych podręczników. Możliwość dofinansowania zakupu podręczników w klasach 4 – 6 obejmuje uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego.
Szczegółowy wykaz obowiązujących podręczników znajduje się na tablicy ogłoszeń i w BIP – ie.
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zakupu używanych podręczników od uczniów klas starszych. Oferty uczniów chcących sprzedać podręczniki będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców. Transakcje dokonywane będą przez zainteresowane strony.

Podręczniki do nauki religii rodzice nabywają we własnym zakresie w punktach wskazanych przez Panią katechetkę.Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców

Statystyka strony

Strona oglądana: 2152 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 30.05.2011 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 30.05.2011 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 03.06.2011 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2011 r., godz. 13.34Stanisław WójcikEdycja strony
30.05.2011 r., godz. 11.13Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.