Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Zmiana organizacji nauczania w związku z wycieczką klas piątych i szóstych w dniach 8, 9, 10 czerwca 2011r.

Uczniowie nie biorący udziału w wycieczce:
6a – 1
6b – 6
5a – 5
5b – 9
Tworzą jeden oddział z następującym planem lekcji

Środa 8.06.2011r.

1. W- f p. B. Siwińska
2. Religia p. B. Pasoń
3. Język polski p. R. Samsel, p. A. Jaśkiewicz
4. Język polski p. R. Samsel
5. Informatyka p. St. Wójcik
6. Historia p. A. Jaśkiewicz

Czwartek 9.06.2011r.

1. W- f p. B. Siwińska
2. W- f p. B. Siwińska
3. Język polski p. R. Samsel, p. A. Jaśkiewicz
4. Język angielski p. A. Adamczyk
5. Język polski p. R. Samsel
6. Historia p. A. Jaśkiewicz


Piątek 10.06.2011r.
1. Język angielski p. A. Adamczyk
2. Język polski p. R. Samsel
3. Język angielski p. A. Adamczyk
4. Język polski p. R. Samsel
5. Matematyka p. Z. Wójcik
6. Język angielski p. A. Adamczyk

Wszystkie lekcje odbędą się w sali stołówki szkolnej. Uczniowie zobowiązani są do przyniesienia podręczników i zeszytów oraz strojów sportowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia będą sprawdzać listę obecności.

Ponadto w klasach 4 - 6 są zorganizowane zastępstwa za wychowawców tych klas biorących udział w wycieczce.

Również odwołane są w tym czasie dodatkowe zajęcia z udziałem następujących nauczycieli:
p. A. Królik, p. M. Jankowskiego, p. J. Jackowską, p. B. Wójcika.

dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 2120 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 07.06.2011 r., godz. 08.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 07.06.2011 r., godz. 08.53
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 07.06.2011 r., godz. 08.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2011 r., godz. 08.54Stanisław WójcikEdycja strony
07.06.2011 r., godz. 08.53Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.