Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

INFORMACJA DYREKCJI SZKOŁY

• W sprawie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych. • W sprawie dnia otwartego. • O kiermaszu świątecznych wypieków i ozdób wielkanocnych.
• W sprawie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 i 31 marca 2017 r. (tj. czwartek i piątek) uczniowie mają możliwość uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych w Kościele parafialnym w Dąbrówce. Program rekolekcji ustalony przez księdza proboszcza przewiduje Mszę Świętą z możliwością spowiedzi o godzinie 10.30. Wszyscy uczniowie przyjeżdżają tak, jak co dzień rano do szkoły. Lekcje odbywają się według planu. Wyjście do Kościoła pod opieką wychowawców o godzinie 10.15, po 2 lekcjach. Po nabożeństwie uczniowie wracają do szkoły, gdzie kontynuują planowe zajęcia lub jeśli skończyli lekcje, oczekują na planowe rozwiezienie. Dopuszcza się możliwość powrotu dziecka do domu wraz z rodzicem lub innym opiekunem, fakt ten należy bezwzględnie zgłosić wychowawcy.
Świetlica szkolna w tych dniach funkcjonuje do godziny 16.00, pod warunkiem odbioru dziecka własnym transportem.
• W sprawie dnia otwartego.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.04.2017 r. (tj. wtorek) jest dzień otwarty w godzinach 8.00-16.00. Zapraszamy do indywidualnych konsultacji z wychowawcami i nauczycielami w celu uzyskania informacji o postępach w nauce
i o zachowaniu dziecka.
• O kiermaszu świątecznych wypieków i ozdób wielkanocnych.
Szkolne Koło Wolontariatu i Rada Rodziców zaprasza do zakupów na szkolnym kiermaszu świątecznych wypieków, słodkości oraz ozdób wielkanocnych, który odbędzie się w dniu 04.04.2017 r. (tj. wtorek)
w godzinach 8.00-14.00.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1158 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Joanna Jackowska, data: 28.03.2017 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 28.03.2017 r., godz. 11.26
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 28.03.2017 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2017 r., godz. 11.28Stanisław WójcikEdycja strony
28.03.2017 r., godz. 11.26Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.