Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostają zastąpione nowym Programem dla szkół!

„Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.


„Program dla szkół” link do Agencji Rynku Rolnego
.

WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ”
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
.


W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 uczeń może otrzymać jedną porcję owocowo- warzywną i kartonik mleka białego o pojemności 0,25 l.

ww. produkty:
a) spożywane będą w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły wyłącznie przez uprawnionych beneficjentów, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie oraz prowadzonej ocenie programu,
b) nie będą spożywane na przerwach, podczas których dzieciom biorącym udział w programie wydawane są regularne posiłki,

PORCJA OWOCOWA - WARZYWNA - składa się z jednego produktu owocowo-warzywnego (tj. jednego owocu albo jednego warzywa albo jednego soku określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.
PORCJA MLECZNA - składa się z jednego produktu mlecznego (tj. mleka określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.
OKRES UDOSTĘPNIANIA - 10 wybranych tygodni rozpoczynających się i kończących w danym semestrze danego roku szkolnego podczas których owoce i warzywa lub mleko udostępniane są dzieciom z klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia we wskazanym okresie w poszczególnych województwach, tj.:

w I semestrze roku szkolnego 2017/2018: ) 02.10.2017 r. - 12.01.2018 r. - województwo: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie,
w II semestrze roku szkolnego 2017/2018:
29.01.2018 r. - 15.06.2018 r. - województwo: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Zainteresowani rodzice „Programem dla szkół” proszeni są o złożenie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w tym programie. Deklaracje proszę składać u wychowawców w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2017 r. (tj, czwartek).


Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1208 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Dyrektor szkoły, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 17.09.2017 r., godz. 11.35
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 17.09.2017 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2017 r., godz. 11.42Stanisław WójcikEdycja strony
17.09.2017 r., godz. 11.35Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.