Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Od dnia 01.01.2018 roku nastąpią zmiany w obsłudze finansowej stołówek szkolnych

Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2018 roku nastąpią zmiany w obsłudze finansowej stołówek szkolnych.
Dotychczasowe wpłaty za wyżywienie w szkołach jak i korzystanie z przedszkoli w których jest ponad 5-godzinny czas pracy będą opłacane w formie elektronicznej (tzn. Wpłaty w banku, poczcie lub innej placówce) na wskazany numer rachunku bankowego danej placówki oświatowej.
W szczególnych przypadkach intendentka będzie mogła przyjąć wpłatę w formie gotówkowej i jak dotychczas dokona rozliczenia w kasie CUW.
Wszystkie wpłaty muszą być dokonywane z góry do 10 dnia każdego miesiąca, natomiast odliczenia wszelkich nieobecności będą rozliczane w następnym miesiącu, również od wpłat po terminie naliczane będą odsetki, które należy uiścić wraz z bieżącą wpłatą.
Jednocześnie od 01.01.2018 roku wszystkie rachunki za artykuły żywnościowe będą realizowane przelewem w CUW Dąbrówka po uprzednim ich dostarczeniu (proszę uzgodnić to z dostawcami).
Pozostałe formy rozliczenia (karty magazynowe, zestawienia, raporty nie ulegną zmianom).
Powyższą informację o kwocie należności za dożywianie prosimy przekazywać za pomocą dziennika elektronicznego. W załączeniu przesyłamy wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych jednostek oświatowych (proszę o dokonanie wyboru jednostki, której dotyczy):

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce
Ul. T Kościuszki 20
05-252 Dąbrówka
95 8931 0003 0100 8687 2040 0001

Statystyka strony

Strona oglądana: 1051 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 12.12.2017 r., godz. 09.19
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 12.12.2017 r., godz. 09.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2017 r., godz. 09.25Stanisław WójcikEdycja strony
12.12.2017 r., godz. 09.19Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.