Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Projekt edukacyjny „ Moja miejscowość”

Projekt skierowany jest do uczniów klasy IIa Czas realizacji: 20 XI – 20 XII Odpowiedzialni za realizację: wychowawca klasy IIa
Cele projektu:
- kształtowanie lokalnego patriotyzmu i pogłębianie więzi z własnym miejscem zamieszkania,
- popularyzowanie wiedzy na temat struktury administracyjnej, symboli, historii, kultury, przyrody gminy i miejscowości,
- kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
Efekty dla uczniów :
- rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji i prezentowania własnej wiedzy,
- rozwijanie zdolności artystycznych (plastycznych, fotograficznych, )
- zdobywanie wiedzy podczas zajęć i wycieczek po okolicy,
- gromadzenie materiałów indywidualnie, z pomocą nauczycieli, rodziców, Internetu,
- wykonanie pracy plastycznej, zdjęć, prezentacji multimedialnej
- prezentacja materiałów na stronie internetowej szkoły,

GŁÓWNE DZIAŁANIA:
- Gospodarz mojej gminy – wycieczka do Urzędu Gminy w Dąbrówce- poznanie struktury administracyjnej , zdobycie informacji o naszej gminie na podstawie dostępnych albumów, folderów.
- Wyszukiwanie informacji na temat mojej miejscowości w kronikach i innych zapiskach – wizyta w bibliotece gminnej i szkolnej.
- Palcem po mapie – moja miejscowość na mapie Polski i województwa.
- Moja miejscowość w obiektywie – fotografuję zabytki i ważne miejsca w mojej miejscowości.
- Fotografuję krajobraz i obiekty przyrodnicze mojej miejscowości.
- Moja miejscowość – praca plastyczna - Wystawa prac.
- Moja miejscowość – prezentacja multimedialna

Ewaluacja:
wytwory aktywności uczniowskiej: prezentacja multimedialna, prace plastyczne, wystawy, zdjęcia, zapisy na stronie szkoły.


Wychowawca IIa
Marzena Przybysz

Statystyka strony

Strona oglądana: 700 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Wychowawca IIa, data: 10.12.2018 r., godz. 18.47
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 10.12.2018 r., godz. 20.51
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 10.12.2018 r., godz. 20.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.12.2018 r., godz. 20.51Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.