Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja o zmianach w II półroczu

Informacje dla rodziców i uczniów
1. Począwszy od drugiego semestru nie będzie funkcjonował sklepik szkolny.
2. W klasach starszych, 4-8 i 3 gimnazjum, następuje przewidziana na początku roku zmiana planu lekcji związana z wychowaniem do życia w rodzinie i doradztwem zawodowym. Zajęcia z tych przedmiotów trwają jeden semestr.
• W klasach czwartych uczniowie będą mieli jedna lekcję WDŻ w tygodniu , a więc jednego dnia skończą zajęcia o godzinę później.
• W klasach piątych i szóstych uczniowie zakończyli zajęcia WDŻ , a więc jednego dnia skończą zajęcia o godzinę wcześniej.
• W klasach siódmych uczniowie będą mieli zamiast WDŻ doradztwo zawodowe z panią Mileną Kolatorską.
• W klasach ósmych, 3b i 3c gimnazjum uczniowie będą mieli zamiast doradztwa zawodowego zajęcia WDŻ.
• W klasie 3a gimnazjum uczniowie będą mieli zamiast WDŻ doradztwo zawodowe z panią Anna Królik.
Szczegółowy plan lekcji dla klas jest dostępny na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus.
Joanna Jackowska
wicedyrektor

Statystyka strony

Strona oglądana: 858 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Joanna Jackowska, data: 07.02.2019 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 07.02.2019 r., godz. 16.32
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 07.02.2019 r., godz. 16.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2019 r., godz. 16.32Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.