Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja dla rodziców uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum o organizacji szkoły w dniach egzaminów

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rocznym planem szkoły dni 10,11,12 kwietnia 2019 r. (tj. środa, czwartek, piątek) i dni 15,16,17 kwietnia 2019 r.(tj. poniedziałek, wtorek, środa) ze względu na egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty, są wolnymi od zajęć edukacyjnych dla klas I-VII szkoły podstawowej i odpowiednio klas ósmych lub klas trzecich gimnazjum. Ze względu na zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, zaangażowanie większości nauczycieli w prace zespołów nadzorujących oraz wyłączenie części sal lekcyjnych prosimy o pozostawienie dziecka w domu.
Jeżeli dziecko nie może pozostać w domu, zostaną zorganizowane dla niego zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godzinach planowanych zajęć. W dniach egzaminu świetlica jest czynna zgodnie z planem.
Proszę o zwrotną informację do wychowawcy do dnia 09.04.2019 r.

………………………………………………………………………….. ………………..
nazwisko, imię dziecka klasa
Proszę znakiem X zakreślić właściwy wariant.
Egzamin gimnazjalny:
10 kwietnia  dziecko zostaje w domu  proszę zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dziecka
11 kwietnia  dziecko zostaje w domu  proszę zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dziecka
12 kwietnia  dziecko zostaje w domu  proszę zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dziecka
Egzamin ósmoklasisty:
15 kwietnia  dziecko zostaje w domu  proszę zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dziecka
16 kwietnia  dziecko zostaje w domu  proszę zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dziecka
17 kwietnia  dziecko zostaje w domu  proszę zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dziecka


………………................................................................
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Statystyka strony

Strona oglądana: 926 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 29.03.2019 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 29.03.2019 r., godz. 09.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.03.2019 r., godz. 09.50Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.