Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Sprawy organizacyjne na rok szkolny 2011/2012

Ze względu na dużą ilość dzieci w bieżącym roku szkolnym (264 uczniów) i brak możliwości spotkania się ze wszytkimi uczniami i ich rodzicami w jednej sali, odbędzie sie tylko spotkanie klas pierwszych i czwartych w sali gimnastycznej szkoły. Pozostałe klasy spotkają się w swoich salach lekcyjnych z wychowawcami. Poniżej zamieszczone są główne tezy spotkania informacyjnego.
„Szkoła jest miejscem, w którym dzieci powinny poznawać i rozwijać swoje pasje, zdolności i mocne strony. Nauczyciele i rodzice natomiast winni stwarzać im możliwości oraz zachęcać i pomagać w rozwoju zainteresowań. Rok szkolny 2011/2012 ma być rokiem, w którym swoją uwagę skupimy właśnie na rozwoju pasji.”

Mazowiecki Kurator Oświaty

Sprawy organizacyjne:
1. W szkole obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie to powinno być na jasnej nie rysującej podeszwie – ze względu na niszczenie posadzek. Każdy uczeń ma w szatni jeden opisany wieszak gdzie zostawia okrycie wierzchnie i podpisany worek na kapcie – z wyjątkiem uczniów klas pierwszych, którzy mają półki na obuwie. Zalecane jest, aby okrycia wierzchnie miały wewnątrz przyszyte oznakowania celem ich identyfikacji i obowiązkowo przyszyty wieszak.
2. Każdy uczeń powinien zaopatrzyć się w „Zeszyt Informacji” w którym będą wpisywane zwolnienia z lekcji i prowadzona będzie korespondencja z rodzicami. O kształcie tego zeszytu decyduje wychowawca klasowy – można dokonać jednolitego zakupu tego zeszytu.
3. Na ofertę edukacyjną szkoły składają się zajęcia obowiązkowe i dodatkowe których oferta jest na tablicy ogłoszeń. Każdy uczeń może wybrać sobie dowolnie zajęcia dodatkowe, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Są również zajęcia korekcyjno – specjalistyczne kierowane do uczniów potrzebujących tej pomocy. Udział w zajęciach dodatkowych odbywa się za pisemną zgodą rodziców. W szkole jest zatrudniony pedagog szkolny i logopeda. Funkcjonuje również biblioteka szkolna.
4. Uczniowie mogą korzystać z dowożenia, w chwili obecnej obowiązuje harmonogram dowożenia z roku poprzedniego. Dla uczniów oczekujących na dowożenie funkcjonuje świetlica szkolna do godziny 15.00. Do godziny 18.00 do dnia 31.12.2011 r. funkcjonuje świetlica w ramach projektu unijnego dla grupy zakwalifikowanych uczniów.
5. Sprawy socjalne: - od października jest możliwość uczestniczenia bezpłatnie w akcji „Warzywa i owoce w szkole” dla klas I-III oraz akcji „Szklanka mleka dla każdego ucznia” – bezpłatnie mleko białe i odpłatnie mleko smakowe – czekoladowe, truskawkowe lub waniliowe w cenie 0,24 zł za kartonik 0,25 ml. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna – odpłatność za jeden posiłek 2,30 zł. Zapisy i płatności do 15 każdego miesiąca u pań kucharek. Uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z darmowych posiłków pod warunkiem zgłoszenia się ich rodziców do Opieki Społecznej w Urzędzie gminy.
Uczniowi może być przyznana pomoc o charakterze socjalnym.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2011 większa niż kwota 351 zł netto. Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. wraz z opinią dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2011 r. w ZOS I PS- (Urząd Gminy-
pokój nr 15).
Rodzice, którzy nie złożyli pełnej dokumentacji na tzw „Wyprawkę szkolną” proszeni są o jak najszybsze uzupełnienie dokumentów w sekretariacie szkoły.
6. Ubezpieczenie uczniów NNW – 40 zł, płatne u wychowawców do 30 września 2011r.
7. Wpłata na Radę Rodziców – 50 zł od rodziny. Płatne u wychowawców, skarbnika RR lub na konto RR.
8. Rodzice uczniów urodzonych w latach 1997 - 2002, którzy nie byli szczepieni w okresie wakacyjnym proszeni są o kontakt z Ośrodkiem Zdrowia w Dąbrówce tel. 297578012.

Stanisław Wójcik
Dyrektor Szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 2066 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 31.08.2011 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 01.09.2011 r., godz. 06.21
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 01.09.2011 r., godz. 06.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2011 r., godz. 06.21Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.