Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓWN ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DĄBRÓWKA.

Druki wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane w:

• Sekretariacie szkoły
• Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce- (Urząd Gminy- pokój nr 15).
• Dostępne są na stronie szkolnej www.spwd.dabrowka w zakładce Stypendia szkolne 2019/2020


Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. wraz z opinią dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2019 r. w CUW- (Urząd Gminy- pokój nr 15).
Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Statystyka strony

Strona oglądana: 844 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 31.08.2019 r., godz. 16.08
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 31.08.2019 r., godz. 16.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2019 r., godz. 16.08Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.