Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Deklaracja dotycząca opieki stomatologicznej w zakresie profilaktyki

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Uprzejmie informuję, że z dniem 12 września 2019 r., weszła w życie ustawa z dnia
12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078). Ustawa ta reguluje zasady organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej.
Opieka zdrowotna nad uczniami, w tym stomatologiczna, jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Szkoła nie będzie ponosiła dodatkowych wydatków z tego tytułu.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zawartej z NFZ). Miejscem tym może być gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, poza szkołą albo dentobus. W szkołach na terenie gminy Dąbrówka nie ma gabinetów dentystycznych, a w konsekwencji zakłada się, że usługi na rzecz uczniów będą świadczone głównie w gabinetach poza szkoła, prowadzonych przez podmioty wykonujące odpowiednią działalność leczniczą, z którymi zawarte zostaną przez Urząd Gminy Dąbrówka porozumienia (w trybie art. 12 ust. 3 ustawy)
Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż wskazany przez szkołę (art. 6 ust. 3). Opieka stomatologiczna jest sprawowana tylko w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów, a o prawie wyrażenia takiego sprzeciwu powinni zostać poinformowani (art. 7 ust. 2 i 3).
W związku z powyższym rodzice uczniów niepełnoletnich proszeni są o wydrukowanie oraz wypełnienie deklaracji dotyczącej opieki stomatologicznej w zakresie profilaktyki. Wzór deklaracji do pobrania w zakładce Organizacja szkoły/pliki szkoły lub na stronie internetowej szkoły. Uczniowie mogą również otrzymać druk deklaracji w szkole od wychowawcy klasy lub w sekretariacie..
Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych druk deklaracji należy zwrócić do wychowawcy klasy.
Druk - Deklaracja dotycząca opieki stomatologicznej w zakresie profilaktyki

Dyrekcja szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 949 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 17.09.2019 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 17.09.2019 r., godz. 13.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 13.01Stanisław WójcikEdycja strony
17.09.2019 r., godz. 12.57Stanisław WójcikEdycja strony
17.09.2019 r., godz. 12.54Stanisław WójcikEdycja strony
17.09.2019 r., godz. 12.52Stanisław WójcikEdycja strony
17.09.2019 r., godz. 12.42Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.