Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Przeciwdziałanie przemocy

Szanowni Państwo,
sytuacja pandemii budzi wiele obaw i niepokoju w każdym z nas. Wiele osób przeżywa lęk nie tylko o zdrowie własne i najbliższych, ale również niepewność o przyszłość zawodową i ekonomiczną. Wprowadzone ograniczenia w kontaktach społecznych w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie rodzin. Rodzice codziennie mierzą się z dodatkowymi zadaniami – wspomaganiem dzieci w zdalnym nauczaniu. Konieczność codziennego przebywania w ograniczonej przestrzeni w połączeniu z przeżywanymi trudnymi uczuciami niesie ze sobą ryzyko postaw i zachowań przemocowych.
Proszę pamiętać, że są instytucje udzielające wsparcia w przeżywaniu silnych, przykrych emocji.
Obecnie pomoc taką proponują min. :
• Fundacja Spectrum w Wołominie – tel. 535 972 001
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce - 22 771 83 84
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce – 29 757 80 25
• Komisariat Policji w Radzyminie – 22 786 50 07 / 477 247 780
• Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – 801 120 002
• Numer SOS – Linia Pokrzywdzonym – 222 309 900
• Numer alarmowy – 112
• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
• Telefon Zaufania dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100

Jednocześnie uczulam wszystkich Państwa, że na każdego z nas nałożony jest obowiązek reagowania w sytuacji podejrzenia doznawania przemocy psychicznej i fizycznej przez dziecko.
Na terenie naszej gminy najlepiej zgłosić podejrzenie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce lub zaufanego nauczyciela w szkole ( dyrekcji szkoły, wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego).

W postępowaniu diagnozującym sytuację dziecka, nie będą podane dane osoby zgłaszającej!

Z wyrazami szacunku:
Pedagog szkolny
Anna Królik

Statystyka strony

Strona oglądana: 1089 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 03.04.2020 r., godz. 10.57
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 03.04.2020 r., godz. 10.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.04.2020 r., godz. 10.57Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.