Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Szanowni Państwo

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

* możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
* wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
* możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

* możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
* organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
* organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
* możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

* organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej


Załączniki:

1. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b.pdf

2. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30b.pdf

3. Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c.pdf

4. Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c.pdf

5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna.docx

6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna.pdf

7. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word https://dokumenty.men.gov.pl/Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.docx

8. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf https://dokumenty.men.gov.pl/Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

9. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word https://dokumenty.men.gov.pl/Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.docx

10. Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf https://dokumenty.men.gov.pl/Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf

Statystyka strony

Strona oglądana: 955 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 18.05.2020 r., godz. 21.19
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 18.05.2020 r., godz. 21.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.05.2020 r., godz. 21.19Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.