Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacje (w tym o przedłużeniu zdalnego nauczania)

Informacja
1.Zdalne nauczanie przedłużone zostaje do końca zajęć edukacyjnych tj. do dnia 26.06.2020r.
2.W dniach trwania egzaminu ósmoklasisty tj. 16, 17 i 18 czerwca br. nie będzie prowadzone zdalne nauczanie oraz nie będą organizowane konsultacje dla uczniów ani też zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
3. Dzień 12.06.2020 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć edukacyjnych (zgodnie z Planem pracy szkoły).
4. Decyzje w zakresie zwrotu podręczników, odbioru rzeczy z szafek szkolnych i zakończenia roku szkolnego zostaną podjęte i ogłoszone, po analizie aktualnego stanu epidemiologicznego na terenie gminy, w dniu 19 czerwca 2020 r. oraz aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
5. W chwili obecnej priorytetem są działania związane z przygotowaniem i bezpiecznym przeprowadzeniem egzaminów ósmoklasisty oraz klasyfikacją roczną i końcową uczniów.

Wszystkie osoby przychodzące do szkoły zobowiązane są do stosowania się do procedur: .
1. „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”.
2. „PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C. K. NORWIDA W DĄBRÓWCE W ZWIĄZKU ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID -19”.
Procedury dostępne są w plikach szkoły oraz na stronie internetowej szkoły www.spwd.dabrowka.net.pl w zakładce Informacje bieżące"


Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 965 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 04.06.2020 r., godz. 09.57
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 04.06.2020 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2020 r., godz. 10.33Stanisław WójcikEdycja strony
04.06.2020 r., godz. 09.57Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.