Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja o zebraniu z rodzicami.

Zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 22.09.2020 r. (tj. wtorek) w salach lekcyjnych przypisanych do klas jako spotkanie klasowe z wychowawcami z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ oraz PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce ", które zamieszczone są w plikach szkoły w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa (rekomendujemy stosowanie maseczek lub przyłbic) oraz zastosowanie dystansu społecznego. Prosimy o przyjście do szkoły rodziców bez objawów chorobowych.

Organizacja zebrania z rodzicami.
Na prośbę przedstawicieli Rady Rodziców będą zorganizowane tylko zebrania klasowe według harmonogramu.
Klasy I – godz. 17.00 – wejście dla rodziców od strony tarasu przy szatni klas pierwszych;
Ia – sala klasy 1a – piętro w starym skrzydle
Ib – sala klasy 1b – piętro w starym skrzydle
Klasy II – godz. 17.15 – wejście dla rodziców od strony tarasu przy szatni klas pierwszych;
II a – sala klasy 2a – piętro w starym skrzydle
II b – sala klasy 2b – parter w starym skrzydle
II c – sala klasy 2c – piętro w starym skrzydle
Klasy III – godz. 17.30 – wejście dla rodziców od strony tarasu po schodach;
III a – sala klasy 3a – wysoki parter
III b – sala klasy 3b – wysoki parter
III c – sala klasy 3c – wysoki parter
Klasy IV – godz. 17.45 – dla rodziców wejście główne;
IV a – sala matematyczna – parter w nowym skrzydle
IV b – sala przyrodnicza – piętro w nowym skrzydle
IV c – sala językowa – piętro w nowym skrzydle
Klasa V – godz. 17.45 – wejście dla rodziców od strony tarasu przy szatni klas pierwszych;
V a – sala historyczna – parter w starym skrzydle
Klasy VI – godz. 18.00 – dla rodziców wejście główne;
VI a – sala polonistyczna – parter w nowym skrzydle
VI b – sala geograficzna – piętro w nowym skrzydle
VI c – sala katechetyczna – piętro w nowym skrzydle
Klasy VII – godz. 18.15 – dla rodziców wejście główne;
VII a – sala biologiczna – parter w nowym skrzydle
VII b – sala fizyko – chemiczna – piętro w nowym skrzydle
VII c – sala historyczna – piętro w nowym skrzydle
Klasy VIII – godz. 18.30 – dla rodziców wejście główne.
VIII a – sala humanistyczna – piętro w nowym skrzydle
VIII b – sala językowa – piętro w nowym skrzydle

Nauczyciele nie będący wychowawcami klas przebywają w pokojach nauczycielskich w godzinach zebrań klas, w których mają zajęcia.

Z uwagi na ważność poruszanych spraw prosimy o punktualne i niezawodne przybycie oraz stosowanie się do obowiązujących w szkole procedur i przestrzeganie ustalonego reżimu sanitarnego.

Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 712 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 16.09.2020 r., godz. 08.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 16.09.2020 r., godz. 09.34
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 16.09.2020 r., godz. 09.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2020 r., godz. 09.34Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.