Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Korekta regulaminu zdalnego nauczania.

Drodzy Uczniowie. Szanowni Państwo.
Od drugiego półrocza została zwiększona ilość godzin online w zdalnym nauczaniu klas 4-8. Warunkiem sukcesu nauczania zdalnego jest obecność ucznia na lekcji i aktywne w niej uczestnictwo.
Plan lekcji online z czasem ich trwania jest powszechnie znany. W celu optymalizacji zdalnego nauczania wprowadza się następujące zasady:
1. Zakładamy, że uczeń ma możliwości sprzętowe do korzystania z lekcji online (jest możliwość wypożyczenia ze szkoły laptopa lub słuchawek z mikrofonem, zgłoszeń należy dokonać u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły).
2.Uczeń loguje się na lekcję w ciągu 5 minut od planowego rozpoczęcia lekcji. Nauczyciel po 5 minutach sprawdza obecność w dzienniku lekcyjnym. (Pozwoli to pracującym rodzicom na bieżące kontrolowanie dziecka.) Spóźnienia na lekcję i usprawiedliwienia mogą być odznaczane po lekcjach.
3. Uczniowie notorycznie spóźniający się na lekcję lub dołączający się do lekcji w trakcie jej trwania, mogą być na nią nie wpuszczeni. Usprawiedliwienia nieobecności lub spóźnienia może dokonać także wychowawca po rozpatrzeniu sprawy.
4. W czasie trwania lekcji nauczyciel kilkakrotnie kontroluje aktywność uczniów. Uczniowie zalogowani, a nie biorący udziału w lekcji i nie reagujący na pytania nauczyciela, mogą mieć zaznaczoną nieobecność. Uczniowie zalogowani, a nie potwierdzający komunikatów wysyłanych przez nauczyciela, traktowani są jako nieobecni.
5. W ocenianiu utrzymuje się zasady podane w dotychczasowym regulaminie. Jednak większy nacisk zostaje położony na odpowiedzi ustne podczas lekcji online i na weryfikowanie prac noszących znamiona pracy niesamodzielnej.
Dyrekcja szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 737 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 02.02.2021 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 02.02.2021 r., godz. 13.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2021 r., godz. 13.32Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.