Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Powrót do zdalnego nauczania we wszystkich klasach szkoły od dnia 22.03.2021 r.

Od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkoły będą uczyli się zdalnie Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Wychowawcy opracują i prześlą uczniom plany lekcji zdalnych.
W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, może być zorganizowana opieka świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców skierowany do szkoły na adres mailowy dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl lub złożony w sekretariacie szkoły.
Dla uczniom klas ósmych utrzymane są konsultacje indywidualne lub w małych grupach w ustalonych wcześniej terminach.
Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są zdalnie, w pełnym wymiarze, chyba że istnieją uzasadnione przesłanki do spotkań w szkole w małych grupach (do 5 osób) lub indywidualnie (rewalidacja).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.
Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 772 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 22.03.2021 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 22.03.2021 r., godz. 10.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2021 r., godz. 10.52Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.