Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja w sprawie nauczania hybrydowego w klasach 1-3.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostaje od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. na terenie naszego województwa, w klasach 1-3 nauczanie w systemie tzw. hybrydowym.
System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ustalając harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, należy brać pod uwagę, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.
Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEiN zostaje ustalony następujący harmonogram zajęć dla uczniów klas 1-3 w dniach 26-30.04.2021 r.
W dniach 26, 28, 30.04.2021 r. ( poniedziałek, środa, piątek). w szkole uczyć się będą klasy: 1a, 2c, 3b, 3c. Natomiast klasy 1b, 2a, 2b, 3a w tych dniach będą się uczyć zdalnie.
W dniach 27, 29.04.2021 r. ( wtorek, czwartek) w szkole uczyć się będą klasy: 1b, 2a, 2b, 3a.
Klasy: 1a, 2c, 3b, 3c. w tych dniach będą się uczyć zdalnie.
Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.
W dniach nauki w szkole uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej mają zapewniony posiłek.
Jednocześnie Informuję, że od dnia 01.04.2021r.w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zmienił się przewoźnik. Dowożenie uczniów do szkół na terenie
gminy Dąbrówka będzie realizował Pan Bogdan Raniszewski.
Usługi Transportowe Przewóz Osób
ul. Janusza Korczaka 12,
07-200 Wyszków
tel. 502-170-050
Nowy harmonogram dowożenia umieszczony jest w dzienniku elektronicznym w plikach szkoły i na stronie internetowej szkoły w zakładce dowożenie uczniów.

W szkole obowiązują wszystkie dotychczasowe uwarunkowana sanitarne nałożone przez GIS, MZ, MEiN oraz Sanepid.

Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 768 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 22.04.2021 r., godz. 21.39
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 22.04.2021 r., godz. 21.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.04.2021 r., godz. 21.39Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.