Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Organizacja nauczania w szkole od dnia 4.05.2021 r.

Rząd przedstawił harmonogram, zgodnie z którym do końca maja planowany jest stopniowy powrót szkół do nauki stacjonarnej.
Już od 4 maja br. do szkół w trybie stacjonarnym wrócą dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
W okresie od 4 maja do 14 maja br. obowiązują dotychczasowe zasady reżimu sanitarnego nałożone przez GIS, MZ, MEiN, SANEPID.
Następnie od 15 maja br. zaplanowano wprowadzenie nauki hybrydowej dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
Od 29 maja br. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich wracają do nauki stacjonarnej.
Nauka stacjonarna będzie odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy).
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.
Dyrekcja szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 763 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 30.04.2021 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 30.04.2021 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2021 r., godz. 10.38Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.