Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja o nauczaniu hybrydowym klas 4-8 w dniach 17.05 – 28.05.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. wprowadzone zostaje od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r., w klasach 4-8 nauczanie w systemie tzw. hybrydowym, a od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas 4–8 szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ustalając harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, należy brać pod uwagę, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.
Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEiN zostaje ustalony następujący harmonogram zajęć dla uczniów klas 4-8 w dniach 17 - 28.05.2021 r.
Stacjonarnie
17 - 21.05.2021 r. - Klasy 8a, 8b, 4a, 4b, 4c, 5a
24 - 28.05.2021 r. - Klasy 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c
Zdalnie
17 - 21.05.2021 r. - Klasy 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c
24 - 28.05.2021 r. - Klasy 8a, 8b, 4a, 4b, 4c, 5a
W dniach nauki stacjonarnej realizowane są w szkole wszystkie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe oraz z projektu.
Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.
W dniach nauki w szkole uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej mają zapewniony posiłek.

Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 721 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 07.05.2021 r., godz. 14.36
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 07.05.2021 r., godz. 14.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.05.2021 r., godz. 14.36Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.