Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

INFORMACJA O REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH

Uprzejmie informuję, że w dniach 12, 13 i 14 marca 2012 r. uczniowie będą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych w Kościele parafialnym w Dąbrówce. Program rekolekcji przewiduje Mszę Świętą dla dzieci o godzinie 9.00. Ponadto we wtorek i w środę odbędzie się spowiedź od godziny 8.30.

Rodzice określą sposób uczestnictwa dziecka w tych rekolekcjach:
- pod opieką rodziców/prawnych opiekunów,
- pod opieką wychowawców.

Uczniowie uczestniczący w rekolekcjach pod opieką wychowawców przyjeżdżają do szkoły tak jak co dzień rano z wyjątkiem kierunku Chajęty, Małopole – wyjazd z domów o 7.55 . Następnie pod opieką wychowawcy, po przeprowadzonych pogadankach wychowawczych, udadzą się do kościoła. Po Mszy Świętej uczniowie powrócą do szkoły i o godzinie 11.15 zostaną rozwiezieni trzema autokarami szkolnymi we wszystkich kierunkach do domów. Podyktowane to jest wykorzystaniem autokarów przez inne szkoły. Proszę stosownie do pogody o zapewnienie dzieciom odpowiedniego ubioru wierzchniego.
Ponadto w przypadku kłopotów zdrowotnych dziecka wskazana jest dodatkowa opieka rodziców w kościele lub zgłoszenie tych kłopotów zdrowotnych dziecka do wychowawcy lub katechety.

W przypadku potrzeby zorganizowania zajęć opiekuńczych po rekolekcjach do godziny 15.00 (pod warunkiem zapewnienia dziecku własnego transportu ze szkoły) rodzice powiadamiają o tym wychowawców.

Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 2486 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 02.03.2012 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 08.03.2012 r., godz. 07.34
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 08.03.2012 r., godz. 07.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2012 r., godz. 07.34Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.