Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja o kiermaszu książek i możliwości dofinansowania ich zakupu.

Rada Rodziców wraz z księgarnią „Kram” organizuje kiermasz nowych podręczników szkolnych obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. Kiermasz odbędzie się w dniu 19 czerwca br. (tj. wtorek) w godzinach 10.00 – 12.00 na tarasie szkolnym. Ceny podręczników są konkurencyjne, a ponadto uzyskana 8 % prowizja od sprzedaży przeznaczona będzie na zakup nagród książkowych dla uczniów i uzupełnienie księgozbioru szkolnej biblioteki.
Cena kompletu wynosi:
dla klasy I 283,90 zł,
dla klasy II 370,90 zł,
dla klasy III 306,60 zł.
dla klasy IV 251,00 zł dla części podręczników z podanymi już cenami
dla klasy V 368,40 zł,
dla klasy VI 304,80 zł.
Szczegółowy wykaz obowiązujących podręczników znajduje się na tablicy ogłoszeń.
Można dokonywać zakupu również pojedynczych wybranych podręczników.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników w klasie pierwszej jeśli dochód miesięczny nie przekracza 504 zł na osobę netto ( dofinansowanie wynosi 180 zł w klasach I – III). Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem tzn. klas drugich i trzecich w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę. Druki wnioskujące o powyższą pomoc są do pobrania w kancelarii szkoły, wychowawców, pedagoga i na stronie internetowej szkoły: www.spwd.dabrowka.net.pl w zakładce Dla ucznia/Pomoc materialna lub zakładce Aktualności

Możliwość dofinansowania zakupu podręczników w klasach 4 – 6 obejmuje uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego lub będących w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub życiowej określonej w pkt. D wniosku o dofinansowanie.

Informuję również, że istnieje możliwość zakupu używanych podręczników od uczniów klas starszych. Oferty uczniów chcących sprzedać podręczniki będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców. Transakcje dokonywane będą przez zainteresowane strony.

Podręczniki do nauki religii rodzice nabywają we własnym zakresie w punktach wskazanych przez Panią katechetkę.


Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców

Statystyka strony

Strona oglądana: 1885 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 14.06.2012 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 14.06.2012 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 14.06.2012 r., godz. 12.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2012 r., godz. 12.32Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.