Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Księgarnia „Kram” ceny podręczników sprzedawanych na kiermaszu w szkole (stan na dzień 21.06.2012 r.)

Księgarnia „Kram” ceny podręczników sprzedawanych na kiermaszu w szkole (stan na dzień 21.06.2012 r.)
Klasa I
Podręczniki:
„Nasze Razem w szkole” cz. 1-10 ( podręcznik z ćwiczeniami) koszt – 218,00 zł WS i P
Zajęcia komputerowe ,, Razem w szkole „ koszt – 34,20 zł WS i P
„English Adventure 1”, Cristiana Bruni, Koszt – 31,70 zł
Łączny koszt książek wynosi 283,90 zł
Klasa II
Podręczniki:
“Wesoła Szkoła i Przyjaciele” - Pakiet - Koszt: 236,00 zł, ,English Adventure 2” – Anne Worrall – koszt – 69,90 zł
Ćwiczenia:
Ćwiczymy pisanie cz. 1-5 – koszt – 5 x 6,50 = 32,50 zł
Ćwiczymy liczenie cz. 1 – 5 – koszt 5 x 6,50 = 32,50 zł
Łączny koszt książek wynosi 370,90 zł
Klasy III
Podręczniki:
„Wesoła Szkoła i Przyjaciele” cz. 1-5 (podręcznik cz. 1 -5, karty pracy cz. 1 -5, matematyka cz. 1 -5 i zajęcia komputerowe klasa III). Koszt – 236,00zł
,, New Sparks Plus #” M. szpotowicz, M. Szulc – Kurpska, C. Graham. P. A. Saries koszt 36,10 zł
Ćwiczenia „New Sparks 3” – Nary Charrington, Koszt 33,90 Łączny koszt książek wynosi 306,00 zł Klasa IV:
Język Polski
Podręczniki:
„Odkrywam na nowo”- podręcznik do kształcenia literackiego i podręcznik do kształcenia językowego. -brak ceny
Zeszyt ćwiczeń, - odkrywam na nowo” – OPERON – 16,30 zł Historia
Podręczniki –Historia wokół nas” wyd. WS iP - koszt 24,50 zł
Ćwiczenie; Historia wokół nas” wyd. WS i P 18,90 zł Atlas historyczny koszt do szkoły podstawowej - brak ceny
Przyroda
Podręczniki; ,, Przyrodo witaj” wyd. WS i P – E. Gromek, e. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska -27,90 zł
Ćwiczenia; Przyrodo witaj” zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej kl. IV – 16,90 zł
Matematyka
Podręczniki; ,,Matematyka wokół nas” – wyd. WS i P – H. Lewicka, M. Kowalczyk – 27,90zł
Ćwiczenia; zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej kl. 4 cz. I – 16,90 zł
Ćwiczenia; zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej kl. 4 cz. II – 16,90 zł
Plastyka, Muzyka
Podręcznik; Na ścieżkach wyobraźni – WS i P - 24 ,90 zł
„Klucz do muzyki” 4 (podręcznik dostosowany do nowej pod. programowej), WS i P, - 26 zł
Technika
Podręcznik; Karta rowerowa,, Bądź bezpieczny na drodze „ B. Bogacka-Osińska -WS i P-27,00 zł
Technika na co dzień – podręcznik do kl. IV –VI cz. I – WS i P, E. Bubali
Informatyka;
Lekcje z komputerem WS i P – Jachowczyk, Kranas, S. W. - koszt 25,00 zł
Język obcy
Podręczniki:
STARLAND 1, wyd. Express Pulishikg, STUDENT’S BOOK koszt 36,90 zł
„Ćwiczenia
Zeszyt ćwiczeń - Workbook/ Grammam koszt 31,90 zł
Łączny koszt części książek z podanymi cenami : 292,20 zł

Klasa V
Język polski: Podręczniki:
„Oglądam świat” - Katarzyna Grajewska, Ewa Wower, koszt: 25 zł
Podręcznik do kształcenia literackiego, Podręcznik do kształcenia językowego, koszt: 19 zł
(bez zeszytu ucznia)
Historia
,,Dzień dobry historio” wyd. Nowa Era , G. Wojciechowski, R. Poźnikiewicz - koszt: 29,50 zł
Ćwiczenia: ,,Dzień dobry historio” wyd. Nowa Era – koszt 17 zł
Przyroda:
„Mój świat” kl. V wyd. Nowa Era – U. Niedzielska, M. T. koszt 30,00 zł.
Ćwiczenia:
„Mój świat” wyd. Nowa Era, Koszt - 19 zł
Matematyka
Podręczniki:
„Uczę z Pitagorasem”, Koszt: 26,20 zł
Ćwiczenia:
,,Uczę z Pitagorasem” cz.1 – 2 koszt 2 x 14,20 zł = 28, 40zł
Plastyka;
Podręczniki: ,,Do dzieła” wyd. Nowa Era koszt – 38,00 zł
Muzyka:
Podręcznik; klucz do muzyki” cz. 2 WS i P koszt – 26,50 zł
Technika;
Ćwiczenia z klasy IV
Język obcy
Podręczniki:
„Welcome 2” wyd. Express Publishing, E. Gray, V. Evans, PUPIL’S BOOK, - 39,90 zł
Ćwiczenia ; WORK BOOK – 33,90 zł
Wychowanie do życia w rodzinie;
Podręcznik; ,,Wędrując ku dorosłości” dla klasy V – VI wyd. Rubikon koszt 19,50 zł
Ćwiczenia; ,,Wędrując ku dorosłości” dla klasy V, wyd. Rubikon koszt 16, 50 zł
Łączny koszt książek ; 368,40zł
Klasa VI
Język polski
Podręczniki:
„Oglądam świat” – Danuta Chwastek, Elżbieta Nowosielska, Koszt: 26,50 zł
Podręcznik do kształcenia literackiego, Podręcznik do kształcenia językowego, koszt: 19 zł
Historia
,,Dzień dobry historio” wyd. nowa Era, Grzegorz Wojciechowski koszt: 29,50 zł
Ćwiczenia:
,, Dzień dobry historio” wyd. Nowa Era koszt 17,00 zł
Przyroda;
Podręczniki:
,, Mój świat” kl. VI wyd. Nowa Era - koszt 30,00 zł zł
Ćwiczenia:
„Mój świat” wyd. Nowa Era – koszt 19,00 zł
Matematyka
Podręczniki:
„Uczę z Pitagorasem - 26,20 zł, + zbiór zadań”, S. Durdiwka S. Łęski koszt: 15,70 zł
Ćwiczenia:
„Uczę z Pitagorasem”, cz. 1, 2, koszt 2 x 14,20 zł = 28,40 zł
Język obcy
Podręczniki:
„Welcome 3” wyd. Exspres Publishing koszt 41,80 zł, PUPIL’S BOOK koszt 35,20 zł
WORK BOOK
Wychowanie do życia w rodzinie; Wędrując ku dorosłości” – ćwiczenia dla klas VI wyd. Rubikon koszt 16,50 zł
Łączny koszt książek; 304,80 zł

Statystyka strony

Strona oglądana: 2314 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 14.06.2012 r., godz. 12.33
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 21.06.2012 r., godz. 18.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2012 r., godz. 18.26Stanisław WójcikEdycja strony
14.06.2012 r., godz. 12.33Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.