Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (z póź. zmianami) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie gminy Dąbrówka.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywani barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny,
3) dopłata do zakupu podręczników szkolnych,
4) dofinansowanie posiłków szkolnych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i o charakterze motywacyjnym.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w oparciu o regulamin Rady Gminy Dąbrówka.

Statystyka strony

Strona oglądana: 2493 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 24.11.2010 r., godz. 11.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 16.11.2010 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 02.03.2011 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2011 r., godz. 13.19Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2011 r., godz. 17.57Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2011 r., godz. 17.52Stanisław WójcikEdycja strony
28.11.2010 r., godz. 14.05Stanisław WójcikEdycja strony
28.11.2010 r., godz. 13.58Stanisław WójcikEdycja strony
28.11.2010 r., godz. 13.55Stanisław WójcikEdycja strony
28.11.2010 r., godz. 13.50Stanisław WójcikEdycja strony
28.11.2010 r., godz. 13.30Stanisław WójcikEdycja strony
28.11.2010 r., godz. 13.28Stanisław WójcikEdycja strony
28.11.2010 r., godz. 13.23Stanisław WójcikEdycja strony
27.11.2010 r., godz. 20.07Stanisław WójcikEdycja strony
25.11.2010 r., godz. 23.45Stanisław WójcikEdycja strony
16.11.2010 r., godz. 12.20Adam PodemskiEdycja strony
16.11.2010 r., godz. 12.04Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.