Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Zmiana organizacji nauczania w dniu 29 listopada 2012 r.

W związku z organizacją „Szkolnych Andrzejek” w dniu 29.11.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
Dzwonek automatyczny jest w tym dniu wyłączony. Przerwy oznajmiają nauczyciele.

I.
Klasy I –III – lekcje 45 minutowe zgodnie z planem lekcji.
Udział w „Zabawach andrzejkowych” (w małej sali gimnastycznej szkoły) organizowanych przez GCK zgodnie z osobnym harmonogramem.
Odjazd do domów zgodnie z planem po 5 lekcji.

II.

Klasy IV-VI – lekcje skrócone wg następującego porządku:
1. 8.10 – 8. 40
2. 8.45 – 9.15
3. 9.20 – 9.50
4. 9.55 – 10.20
5. 10.25 – 11.50
Przerwa obiadowa 11.50 – 11.00

ZABAWA ANDRZEJKOWA 11.00 – 13.30 Lasków do 12.40
(Duża sala gimnastyczna szkoły).

Sala wróżb – sala matematyczna.

Odjazdy do domów zgodnie z planem na czwartek:
12.50 - Lasków
13.45 – Dręszew, Marianów
13.50 – Karpin, Małopole, Chajęty

Od 13.00 do 14.00 w małej sali gimnastycznej (dla uczniów pozostających planowo dłużej w szkole).

Świetlica czynna jest do godziny 15.00


Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 2069 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Dyrektor Szkoły, data: 28.11.2012 r., godz. 08.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 28.11.2012 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 28.11.2012 r., godz. 09.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2012 r., godz. 09.35Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.