Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY w sprawie rekolekcji wielkopostnych.

Uprzejmie informuję, że w dniach 24, 25 i 26 marca 2014 r. uczniowie będą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych w Kościele parafialnym w Dąbrówce. Program rekolekcji przewiduje Mszę Świętą dla dzieci wraz ze spowiedzią w czasie nabożeństwa o godzinie 1045.
Wszyscy uczniowie przyjeżdżają tak, jak co dzień rano do szkoły. Odbędą się cztery skrócone lekcje zgodnie z planem lekcji na dany dzień.
1. 8.10 – 8.35
2. 8.40 – 9.05
3. 9.10 – 9.35
4. 9.40 – 10.05
Przerwa obiadowa 10.05 – 10.20.
Wyjście do Kościoła pod opieką wychowawców o godzinie 10.25. Zachęca się rodziców uczniów klas młodszych do współopiekowania się własnym dzieckiem na Mszy Świętej.
W przypadku kłopotów zdrowotnych dziecka wskazana jest dodatkowa opieka rodziców w kościele lub zgłoszenie tych kłopotów zdrowotnych dziecka do wychowawcy lub katechety.
Po nabożeństwie uczniowie wracają do szkoły, gdzie oczekują na rozwiezienie do domów lub wracają pod opieką rodziców po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy.

Harmonogram powrotów:
Kierunek Dręszew, Marianów, Lasków o godzinie ok. 12.00.
Kierunek Karpin, Małopole, Chajęty ok. godz. 12.30.

W dniach 24 – 26 marca br. nauczyciele uczestniczą w godzinach 12.00 – 18.00 w szkoleniu „Nauczyciel XXI wieku”.

W przypadku potrzeby zorganizowania zajęć opiekuńczych po rekolekcjach do godziny 15.00 (pod warunkiem zapewnienia dziecku własnego transportu ze szkoły) proszę określić w okienku znakiem X: poniedziałek  wtorek  środa  - opieka świetlicowa.

Proszę rodziców, aby stosownie do pogody zapewnili dzieciom odpowiedni ubiór wierzchni.

Zobowiązuję wychowawców i uczniów do przekazania powyższej informacji rodzicom

Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1803 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Dyrektor szkoły, data: 17.03.2014 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 18.03.2014 r., godz. 22.30
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 18.03.2014 r., godz. 22.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.03.2014 r., godz. 22.31Stanisław WójcikEdycja strony
18.03.2014 r., godz. 22.30Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.