Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Deklaracja ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku 2014/2015.

W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w zebraniu danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Deklaracja
Będę się ubiegać o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 do klasy …………... dla ucznia (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………..……….
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna ………………………………………………………………….

Podpisaną deklarację należy złożyć u wychowawcy klasowego lub w sekretariacie szkoły w terminie do 17.06.2014 r. (tj. wtorek).

Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1743 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Dyrektor szkoły, data: 12.06.2014 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 13.06.2014 r., godz. 04.25
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 13.06.2014 r., godz. 04.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2014 r., godz. 04.25Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.