Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Prośba o zadeklarowanie się do prac remontowych w szkole w okresie ferii zimowych.

Prezydium Rady Rodziców zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców o pomoc w malowaniu górnego korytarza i wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych na piętrze. Prace planowane są w okresie ferii zimowych tj. w dniach od 17.01 (sobota) do 31.01. 2015 r. (sobota). Osoby chętne do pomocy proszone są o odpowiedź zwrotną poprzez wypełnienie formularza w terminie do piątku 16 bm. i przekazania go wychowawcom lub do sekretariatu szkoły.
…………………………………………….. (Imię i nazwisko)
………………………………………………….. telefon kontaktowy
……………… podpis

Przewodniczący Rady Rodziców
Marcin Kaczmarczyk

Statystyka strony

Strona oglądana: 1512 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Marcin Kaczmarczyk, data: 14.01.2015 r., godz. 08.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 14.01.2015 r., godz. 11.50
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 14.01.2015 r., godz. 11.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2015 r., godz. 11.50Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.