Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Sposób przekazywania darmowych podręczników i zestawów ćwiczeń uczniom klas I-szych, II-gich i IV-tych w roku szkolnym 2015/2016/

Dnia 1 września uczniowie klas I-szych i IV-tych otrzymują od wychowawców regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników oraz wykaz zestawów ćwiczeń, które zobowiązani są przeczytać i przekazać do podpisania rodzicom lub opiekunom prawnym. Podpisany regulamin przekazują wychowawcom. Uczniów klas II-gich obowiązuje regulamin podpisany na początku roku szkolnego 2014/2015. Do domu otrzymują tylko wykaz bezpłatnych zestawów ćwiczeń, które będą otrzymywać systematycznie w czasie roku szkolnego.
Od dnia 2 września uczniowie zaczynają wypożyczanie bezpłatnych podręczników. Klasy I-sze i II-gie przychodzą do biblioteki z wychowawcami i otrzymują pierwszą część podręcznika oraz zestaw ćwiczeń. Kolejne części i ćwiczenia wypożyczane będą po ustaleniu z wychowawcami w czasie trwania roku szkolnego. Uczniowie klas I-szych i II-gich otrzymują bezpłatne książki i ćwiczenia do j. angielskiego.
Uczniowie klas IV-tych wypożyczają podręczniki w pierwszym tygodniu roku szkolnego w czasie pracy biblioteki. Do biblioteki uczniowie przychodzą z nauczycielem prowadzącym. Wraz z bezpłatnym podręcznikiem otrzymują zeszyty ćwiczeń. Bezpłatne podręczniki uczniowie otrzymują do przedmiotów: j. polski, matematyka, historia, przyroda, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, j. angielski.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1566 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 24.08.2015 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 26.08.2015 r., godz. 16.36
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 26.08.2015 r., godz. 16.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.08.2015 r., godz. 16.36Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.