Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Przepisy

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2015 przyjmowane są dzieci urodzone w 2009 r. oraz urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. i zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez rodziców /prawnych opiekunów. Wypełnione i podpisane zgłoszenie dziecka do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 2 kwietnia 2015r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły w miarę posiadania wolnych miejsc na podstawie wniosku złożonego przez rodziców i kryteriów tam określonych.
Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 14 kwietnia 2015 r.

Uwaga:
DZIECI PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU I ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY TJ.: W DĄBRÓWCE, DRĘSZEWIE, CHAJĘTACH, KARPINIE, LASKOWIE, MAŁOPOLU, MARIANOWIE I STANISŁAWOWIE PO ZGŁOSZENIU RODZICÓW SĄ WSZYSTKIE PRZYJĘTE DO SZKOŁY Z URZĘDU.

Procedury rekrutacyjne stosuje się do uczniów z poza obwodu szkoły, których przyjmuje się w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Listy przyjętych dzieci do szkoły będą opublikowane w formie papierowej na tablicy ogłoszeń Dyrektora Szkoły w terminie do 16 kwietnia 2015 r.

Planowane jest spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych na przełomie maja i czerwca

Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1447 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 27.02.2015 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 27.02.2015 r., godz. 13.52
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 27.02.2015 r., godz. 18.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2015 r., godz. 18.58Adam PodemskiEdycja strony
27.02.2015 r., godz. 13.52Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.