Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANS ZA 2018 rok

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANS ZA 2018 rok

10 maja 2019


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki:


Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Gminy Dąbrówka

www.bip.dabrowka.net.pl/pliki/bilans_jednostek/SZKOLY_PODSTAWOWE/Bilans_Szkola_podstawowa_Dabrowka_2018.pdf

http://www.bip.dabrowka.net.pl/pliki/bilans_jednostek/SZKOLY_PODSTAWOWE/Bilans_Szkola_podstawowa_Dabrowka_2018.pdf.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1008 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 10.05.2019 r., godz. 13.51
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 10.05.2019 r., godz. 15.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2019 r., godz. 15.32Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.00Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 13.51Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.